log in

Info

Download hier ons compleet jeugdopleidingsplan

De Jeugdwerking van K.S.K. Erembodegem stelt hier zijn vernieuwde aanpak voor in het kader van jeugdopleiding.

Deze gids is bestemd voor de jeugdcoördinatie, trainers, afgevaardigden, spelers en ouders. Het geeft een duidelijke toelichting over de visie van onze club, de wijze waarop er binnen K.S.K. Erembodegem in jeugdopleiding wordt voorzien.

Tevens maken wij van de gelegenheid gebruik om een aantal afspraken en leefregels mee te delen, want zoals in elke leefgemeenschap dienen er een aantal afspraken gemaakt te worden opdat de goede werking van de vereniging niet in het gedrang komt.

De goede naam die onze club al jaren draagt willen we verder zetten, vooral onze eigen jeugd laten doorstromen tot in het Eerste elftal. Dit hebben we te danken aan een geheel van degelijke opleiding en begeleiding binnen onze club. Uiteraard liggen individuele voetbalkwaliteiten aan de basis van een carrière als voetballer, doch ook hier dient de nodige aandacht en begeleiding aan besteed te worden. Omdat stilstaan gelijk staat aan achteruit gaan, trachten we elk jaar onze jeugdwerking verder uit te bouwen en te perfectioneren. Onze doelstelling is vrij eenvoudig : zoveel mogelijk eigen producten laten aantreden in het Eerste elftal en dit op een zo hoog mogelijk niveau, waarbij de essentie van "provinciaal voetbal" niet uit het oog mag verloren gaan.

Om deze eigen jeugdspelers klaar te stomen voor ons Eerste elftal is een kwaliteitsvolle en goed uitgebalanceerde jeugdopleiding nodig. Wij beseffen maar al te goed dat er een aantal spelers dit uiteindelijke doel niet zullen halen. Ook zij kunnen van dezelfde opleiding genieten en zullen heel wat kunnen opsteken van deze opleiding in onze club.

We willen dit doen door verantwoorde trainingsmethodes te hanteren, volgens een uitgekiemd leerplan, met steeds voorrang aan de school en studie. Om de voetbalkunde over te brengen op onze jongeren doen wij beroep op ervaren, vaak gediplomeerde trainers. Deze zullen onze jeugdspelers de voetbalkennis en techniek bijbrengen zoals besproken in deze brochure.

Degelijke begeleiding, naleven van afspraken, discipline en teamgeest zijn beginselen die uiterst belangrijk zijn binnen onze jeugdwerking. Wij hechten enorm veel belang aan het imago van onze club en de uitstraling in de regio. Laten we samen werk maken van deze vernieuwde aanpak.

Download hier ons compleet jeugdopleidingsplan

Log in or create an account